Välkommen till Quality Events

En eventbyrå i Östersund med erfarenhet, kunskap och engagemang

Quality Events är en eventbyrå i Östersund, Jämtland som sedan starten 2001 ägs och drivs av Janne Strömstedt. Företaget levererar kommunikativa events som bygger varumärken, förmedlar budskap, stärker relationer och säljer. Upplevelser som berör och ger resultat.

Vi har ett nära samarbete med etablerade och starka aktörer inom relevanta verksamhetsområden och tillsätter personal utifrån varje uppdrags unika förutsättningar. Det innebär flexibilitet, kostnadseffektivitet och god kapacitet att genomföra även stora och komplexa uppdrag.

Invigningar, jubileum, konferenser, presentationer, kundevenemang, personalaktiviteter eller kanske något helt annat. Vi mobiliserar de resurser som bäst behövs för att nå maximalt resultat i varje enskilt projekt.

Projektledning inom event

Vi inventerar förutsättningar, möjligheter och mål. Med analysen som grund skapas, planeras och implementeras ett koncept. Under genomförandet ansvarar vi för att optimalt resultat uppnås och i utvärderingsfasen summeras och analyseras utfallet.

Vi åtar oss både mindre och större uppdrag och bistår gärna i hela processen från analys till utvärdering. Vår erfarenhet är att kundvärdet växer i relation till uppdragens omfattning och komplexitet. Kombinationen av kunskap, engagemang och erfarenhet är våra främsta styrkor.

Projektentreprenad

I en projektentreprenad åtar vi oss större delar av eller hela projekt som genomförs i samarbete med vårt nätverk av utvalda underleverantörer.

Som kund får du en kontakt, ett pris och en faktura att förhålla dig till.

Vad tycker våra kunder?

Quality Events har förmånen att få arbeta med de bästa av kunder. Här är några av dem.

Vad gör vi på Quality Events?

Vi är en eventbyrå som skapar händelser utifrån våra kunders specifika förutsättningar, behov och önskemål. Det finns inga färdiga paketlösningar hos oss. Här är ett axplock av bilder från tidigare projekt.